Festiwal Stolica Języka Polskiego Szczebrzeszyn 2017 odbędzie się w dniach 6-12 sierpnia 2017 r.
Hasłem trzeciej edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego będzie „CAŁA NADZIEJA W LITERATURZE”, a patronami Festiwalu w 2017 roku będą WISŁAWA SZYMBORSKA i KORNEL FILIPOWICZ.  Wybór patronów jest zainspirowany ich wieloletnią, bogatą korespondencją wydaną w 2016 r. w książce pt. „Najlepiej w życiu ma Twój kot”.
Jest ona przyczynkiem do stworzenia programu mówiącego o międzyludzkiej komunikacji i pochyleniem się nad jej obecną kondycją, kształtem oraz współczesnymi zmianami w sposobie i formach jej prowadzenia.
W czasach niepokojów politycznych pozostaje nam kultura (a szczególnie literatura) jako najlepszy sposób komunikacji. Varunjan Vosganian, Ormianin, odbierając we Wrocławiu Środkowoeuropejską Nagrodę Angelus powiedział: „Jeśli mamy uleczyć ludzkość, to nie będzie to droga przez politykę ani historię, ale przez kulturę”. W tej edycji festiwalu chcemy zająć się literaturą jako rozmową, kontaktem człowieka z człowiekiem, sposobem porozumienia wspólnot i społeczeństw.
Justyna Sobolewska, kuratorka Festiwalu

program

o festiwalu

SPOTKANIA AUTORSKIE  —  WARSZTATY  —  KONCERTY  —  SPEKTAKLE TEATRALNE

Festiwal Stolica Języka Polskiego to wydarzenie skierowane do odbiorcy, który w poszukiwaniu kulturalnych wydarzeń na najwyższym poziomie chętnie ucieka, podczas wakacyjnych podróży, do malowniczych i kameralnych miejsc. W Szczebrzeszynie,  jednym z najpiękniejszych miast Roztocza, nasi goście będą spędzać czas w towarzystwie wybitnych pisarzy, muzyków, aktorów i poetów, a nad wszystkim czuwać będzie duch Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza, patronów tegorocznej edycji imprezy.

Po raz trzeci już na szczebrzeską łąkę nad Wieprzem zapraszają:
Piotr Duda – pomysłodawca i producent Festiwalu
Tomasz Pańczyk – Przewodniczący Rady Festiwalu

wizja

Wypracowanie strategii rozwoju – łączącej tradycję, rozmaite zasoby kulturalne, przyrodnicze, historyczne oraz nowe możliwości wynikające ze współczesnych trendów promowania kultury.

Przez Roztocze, region pogranicza, przepływało i przepływa wiele doświadczeń, ich różnorodność napędza i wzbogaca wielokulturowość tego obszaru. Ale jest też, co szczególnie należy podkreślić swoisty genius loci Roztocza przyciągający tu przez wieki twórców, artystów, poetów, ludzi kreatywnych i wybitnych przywódców. Są także unikalne wartości kulturowe, które pozwalają budować wokół nich program rozwoju o znaczeniu ponad regionalnym, ogólnopolskim. Do takich niematerialnych skarbów należy wpisanie nazwy Szczebrzeszyn w świadomość każdego Polaka. Jest to zasługa poety Jan Brzechwy, którego wiersz przyczynił się do trwałego złączenia Szczebrzeszyna z językiem polskim.
Jest też niepowtarzalna na Roztoczu przyroda i klimat, często przypomina się dzisiaj o najmniej zanieczyszczonym powietrzu i największej w skali roku liczbie dni słonecznych.
Połączenie tradycji, kultury oraz walorów przyrody nadaje całemu Regionowi niezwykły w skali całego kraju charakter, przez niektórych określany jako Kraina Poetów.
Te unikalne cechy są fundamentem na którym opieramy przekonanie o możliwości wykorzystania ich do stworzenia programu REGION.KULTURA.ROZWÓJ.
Rezultatem którego będzie stworzenie innowacyjnego przedsięwzięcie, którego główną cechą jest stymulowanie rozwoju kultury na obszarach o utrudnionym dostępie do wydarzeń artystycznych, a w konsekwencji ożywienie kapitału społecznego i rozwój całego regionu…
Pobierz strategie w pdf

rada festiwalu

Rada Festiwalu składa się z osób reprezentujących różne obszary: biznesowe, gospodarcze i kulturalne, tak aby na jej forum dochodziło do dialogu, z którego rodzą się nowe idee i powstaje perspektywa dla rozwijania Festiwalu Stolica Języka Polskiego.   

Zadaniem Rady Festiwalu jest także czuwanie nad jakością wydarzeń kulturalnych, opiniowanie planów kolejnych edycji festiwalu, jak również budowanie poczucia estetyki poprzez zachęcanie do zwrócenia się w stronę kultury i sztuki.

Rada ma również za zadanie inspirować środowisko twórców oraz przedstawicieli biznesu do wspólnego wykorzystania potencjału dziedzictwa i kultury regionu Roztocza.

CZŁONKOWIE RADY FESTIWALU

Grzegorz Gauden, Janusz Kukuła, Michał Rusinek, Justyna Sobolewska, Jacek Socha, o. Tomasz Dostatni – Członkowie Rady
Tomasz Pańczyk – Przewodniczący Rady Festiwalu

organizatorzy

Pomysłodawcą oraz inicjatorem idei tworzenia w Szczebrzeszynie wydarzenia artystyczno-literackiego jest Piotr Duda. Wspólnie z Tomaszem Pańczykiem od 2014 tworzą Festiwal Stolica Języka Polskiego. Organizatorami Festiwalu jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Kuratorem i autorką programu głównego jest Justyna Sobolewska.

kontakt

Piotr Duda
Producent
piotr.duda@stolicajezykapolskiego.pl
694 499 556

Tomasz Pańczyk
Przewodniczący Rady Festiwalu
tomasz.panczyk@stolicajezykapolskiego.pl
513 123 775

Adres do korespondencji:
Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń
ul. Sosnowskiego 4/30
02-784 Warszawa