Festiwal Stolica Języka Polskiego Szczebrzeszyn 2018 odbędzie się w dniach 5-11 sierpnia 2018 r.
Patronami IV edycji Festiwalu będą Skamandryci, którzy byli literacką odpowiedzią na wybuch niepodległości w 1918 roku.
Już w listopadzie 1918 roku została otwarta w Warszawie legendarna kawiarnia „Pod Picadorem”, w której ukształtowała się grupa Skamander, czyli Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński i Jan Lechoń. Niektórzy z nich są dziś bardzo znani, inni mniej i dlatego warto ich przypomnieć.
Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla tłumaczy pozostaje Lokomotywa Tuwima, której posłuchamy w wielu językach, a do Szczebrzeszyna przeniesiemy atmosferę kawiarni Ziemiańska, poezję i muzykę tamtego czasu.

 

Z radością ogłaszamy, że podczas IV edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie po raz pierwszy zostanie przyznana Nagroda Wielkiego Redaktora.
Inicjatorami i fundatorami Nagrody są Honorowi Konsulowie Wielkiego Księstwa Luksemburga: Tomasz Kopoczyński i Adam Byglewski.
Nagroda Wielkiego Redaktora to pierwsza nagroda w Polsce dla niedocenianego, a tak ważnego i wyjątkowo trudnego zawodu, jakim jest redaktor wydawniczy. Wybitni redaktorzy są wielbieni przez wybitnych pisarzy. Wybitni redaktorzy to najbardziej zaufani przyjaciele wielkich pisarzy. Tylko oni mają osobiste prawo powiedzieć wielkościom pisarskim, gdzie się mylą co do faktów i nazwisk, co stylistycznie zgrzyta, gdzie wielki pisarz popełnił błąd gramatyczny! Tak, bo błędy popełniają wszyscy!
Wielcy redaktorzy są sekretnymi powiernikami pisarzy. Razem z nimi przeżywają rozterki,  wahania, a nawet załamania twórcze w trakcie pisania książki. Razem z nimi pracują nad jej ostateczną wersją do druku. Bywa, że redaktor staje się nieznanym akuszerem wybitnego dzieła. Bycie Wielkim Redaktorem to nie tylko zawód, to także pasja i misja realizowana z największą skromnością.
Wielcy redaktorzy mieli i mają zasługi nie do przecenienia dla polskiej literatury. Są niezwykle dyskretni. Nic nigdy nikomu nie powiedzieli o dramatycznych kolejach powstawania wybitnych dzieł.
Poprzez ustanowienie tej Nagrody chcemy docenić zawód redaktora wydawniczego i uhonorować najbardziej zasłużone dla polskiej literatury postacie redaktorów. Nagroda Wielkiego Redaktora przyznawana jest za całokształt pracy.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Wielkiego Redaktora wraz z krótkim uzasadnieniem. Zgłoszeń mogą dokonywać wydawcy, autorzy, osoby prywatne.
Nominacje prosimy przesyłać na adres: nagroda@stolicajezykapolskiego.pl
Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 czerwca 2018 roku.
Nazwisko laureata ogłoszone zostanie 6 sierpnia 2018 roku w Szczebrzeszynie.
Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Wielkiego Redaktora określa Regulamin Konkursu.

REGULAMIN    OŚWIADCZENIE O UDZIALE    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

o festiwalu

SPOTKANIA AUTORSKIE  —  WARSZTATY  —  KONCERTY  —  SPEKTAKLE TEATRALNE

Festiwal Stolica Języka Polskiego to wydarzenie skierowane do odbiorcy, który w poszukiwaniu kulturalnych wydarzeń na najwyższym poziomie chętnie ucieka, podczas wakacyjnych podróży, do malowniczych i kameralnych miejsc. W Szczebrzeszynie,  jednym z najpiękniejszych miast Roztocza, nasi goście będą spędzać czas w towarzystwie wybitnych pisarzy, muzyków, aktorów i poetów, a nad wszystkim czuwać będzie duch Skamandrytów, patronów tegorocznej edycji imprezy.

Po raz czwarty już na szczebrzeską łąkę nad Wieprzem zapraszają:
Piotr Duda – pomysłodawca i producent Festiwalu
Tomasz Pańczyk – Przewodniczący Rady Festiwalu

wizja

Wypracowanie strategii rozwoju – łączącej tradycję, rozmaite zasoby kulturalne, przyrodnicze, historyczne oraz nowe możliwości wynikające ze współczesnych trendów promowania kultury.

Przez Roztocze, region pogranicza, przepływało i przepływa wiele doświadczeń, ich różnorodność napędza i wzbogaca wielokulturowość tego obszaru. Ale jest też, co szczególnie należy podkreślić swoisty genius loci Roztocza przyciągający tu przez wieki twórców, artystów, poetów, ludzi kreatywnych i wybitnych przywódców. Są także unikalne wartości kulturowe, które pozwalają budować wokół nich program rozwoju o znaczeniu ponad regionalnym, ogólnopolskim. Do takich niematerialnych skarbów należy wpisanie nazwy Szczebrzeszyn w świadomość każdego Polaka. Jest to zasługa poety Jan Brzechwy, którego wiersz przyczynił się do trwałego złączenia Szczebrzeszyna z językiem polskim.
Jest też niepowtarzalna na Roztoczu przyroda i klimat, często przypomina się dzisiaj o najmniej zanieczyszczonym powietrzu i największej w skali roku liczbie dni słonecznych.
Połączenie tradycji, kultury oraz walorów przyrody nadaje całemu Regionowi niezwykły w skali całego kraju charakter, przez niektórych określany jako Kraina Poetów.
Te unikalne cechy są fundamentem na którym opieramy przekonanie o możliwości wykorzystania ich do stworzenia programu REGION.KULTURA.ROZWÓJ.
Rezultatem którego będzie stworzenie innowacyjnego przedsięwzięcie, którego główną cechą jest stymulowanie rozwoju kultury na obszarach o utrudnionym dostępie do wydarzeń artystycznych, a w konsekwencji ożywienie kapitału społecznego i rozwój całego regionu…
Pobierz strategie w pdf

rada festiwalu

Rada Festiwalu składa się z osób reprezentujących różne obszary: biznesowe, gospodarcze i kulturalne, tak aby na jej forum dochodziło do dialogu, z którego rodzą się nowe idee i powstaje perspektywa dla rozwijania Festiwalu Stolica Języka Polskiego.   

Zadaniem Rady Festiwalu jest także czuwanie nad jakością wydarzeń kulturalnych, opiniowanie planów kolejnych edycji festiwalu, jak również budowanie poczucia estetyki poprzez zachęcanie do zwrócenia się w stronę kultury i sztuki.

Rada ma również za zadanie inspirować środowisko twórców oraz przedstawicieli biznesu do wspólnego wykorzystania potencjału dziedzictwa i kultury regionu Roztocza.

CZŁONKOWIE RADY FESTIWALU

Grzegorz Gauden, Janusz Kukuła, Michał Rusinek, Justyna Sobolewska, Jacek Socha, Sylwia Stano, o. Tomasz Dostatni – Członkowie Rady
Tomasz Pańczyk – Przewodniczący Rady Festiwalu

organizatorzy

Pomysłodawcą oraz inicjatorem idei tworzenia w Szczebrzeszynie wydarzenia artystyczno-literackiego jest Piotr Duda. Wspólnie z Tomaszem Pańczykiem od 2014 tworzą Festiwal Stolica Języka Polskiego. Organizatorami Festiwalu jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Kuratorką i autorką programu głównego jest Justyna Sobolewska. Kuratorkami bloku dziecięcego są Zofia Karaszewska i Sylwia Stano.

kontakt

Piotr Duda
Producent
piotr.duda@stolicajezykapolskiego.pl
694 499 556

Tomasz Pańczyk
Przewodniczący Rady Festiwalu
tomasz.panczyk@stolicajezykapolskiego.pl
513 123 775

Adres do korespondencji:
Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń
ul. Sosnowskiego 4/30
02-784 Warszawa

Marysia Duda
Media i Komunikacja
promocja@stolicajezykapolskiego.pl
696 840 599

Joanna Mikitów
Koordynatorka Projektów
joanna.mikitow@stolicajezykapolskiego.pl
791 574 584

Paulina Strzyga
Koordynatorka Projektów
biuro@stolicajezykapolskiego.pl
509 801 719