Adam Lipszyc

dr hab. Adam Lipszyc, prof. IFiS PAN – eseista i tłumacz, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Szkole Nauk Społecznych oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. W IFiS PAN kieruje Ośrodkiem Myśli Psychoanalitycznej. Redaktor naczelny czasopisma „Wunderblock: Psychoanaliza i Filozofia”. Zajmuje się filozoficznymi konsekwencjami psychoanalizy, filozofią literatury i dwudziestowieczną myślą żydowską. Ostatnio opublikował książkę Melville: Ostatki tożsamości (Warszawa, 2022), a tom esejów Papierowy nos literatury ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Austeria.  Laureat nagrody Literatury na Świecie im. Andrzeja Siemka, nagrody Allianz Kulturstiftung i Nagrody Literackiej Gdynia. Od 2019 członek kapituły NLG.

Data: 07.08
Godz.: 16:00
Rodzaj: Pasmo „Po sąsiedzku”
Tytuł: „Pociecha rzeczy okrągłych” – wokół tomu opowiadań Clemensa Setza
Agnieszka Kowaluk,
Adam Lipszyc
Miejsce: Scena główna