Adam Zagajewski

Data: 11.08
Godz.: 16:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: IV Spotkanie autorskie
Adam Zagajewski
Miejsce: Rynek Wodny w Zamościu