Agnieszka Kłos

Agnieszka Kłos – autorka książek Całkowity koszt wszystkiego, Gry w Birkenau, Wyższa czułość, Ciało
poetyckie.
Laureatka wielu stypendiów i nagród. Jej książki były nominowane, m.in., do Nagrody Literackiej im.
Witolda Gombrowicza, Nagrody Literackiej Europy Środkowo–Wschodniej Angelus, zgłoszone do
nagrody Paszportów Polityki, stypendium Prezydenta Wrocławia w dziedzinie literatury, stypendium
Fundacji Wisławy Szymborskiej i Wrocławskiego Domu Literatury.
Za Wyższą czułość otrzymała nagrodę główną w konkursie XVII Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno
2021, za najlepszy debiut poetycki 2020 roku, im. Jacka Berezina.
Prowadziła projekty kuratorskie w galerii Otwartej Pracowni Gepperta, „Czytelnia Gepperta”, „Wolna
Amerykanka”. Od 2001 roku redagowała magazyn „Ritę Baum”, od 2004 roku będąc wiceprezesem
Stowarzyszenia Kulturalno – Artystycznego „Rita Baum”. Od 2012 członkini Międzynarodowego
Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Pracuje na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu.

Fot. Edyta Dufaj