Agnieszka Maciejowska

Agnieszka Maciejowska (ur. 1953):

Ukończyłam Wydział Filozofii na UW, a kilkanaście lat później pełny kurs języka hebrajskiego na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Nie ukończyłam (ale zaczęłam): studiów plastycznych w Paryżu i w Łodzi oraz podyplomowego Studium dla Dziennikarzy i Wydawców Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracowałam jako asystent w zakładzie filozofii w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, w strukturach podziemnych Solidarności, w wydawnictwach niezależnych oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w tym 4 lata jako attache kulturalny Ambasady RP, a następnie 5 lat jako dyrektor Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.

W latach dziewięćdziesiątych wydawałam, we współpracy z olsztyńską Oficyną Druków Niskonakładowych, Leo Lipskiego (PiotruśNiespokojni). W 2015 roku opracowałam kolejne wydanie utworów Lipskiego – Powrót, a w tym roku jego Prozę wybraną, tom zawierający kilkanaście nigdy dotąd nie publikowanych utworów. Poza tym tłumaczę na polski literaturę hebrajską, najczęściej Etgara Kereta. Mieszkam w Puszczy Boreckiej.