Aleksander Wójtowicz

 

Aleksander Wójtowicz – dr hab., prof. UMCS, historyk literatury, edytor, ornitolog amator. Zajmuje się dziejami polskich oraz europejskich ruchów awangardowych, sztuką nowoczesną, edytorstwem literatury dwudziestego wieku oraz przyrodopisarstwem. Autor książek Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy (Wyd. UMCS, Lublin 2010), Nowa Sztuka. Początki (i końce) (Wyd. UJ, Kraków 2017), “Epoka wielkiego zamętu”. Szkice o literaturze nowoczesnej 1918-1939 (Wyd. UMCS, Lublin 2020). Ponadto opublikował liczne studia o literaturze XX i XXI wieku, między innymi na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Ruchu Literackiego”, “Tekstów Drugich”, „Praktyki Teoretycznej”, “Sztuki Edycji”, „Kwartalnika Filmowego” oraz “Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. Współredaktor książki „Który tak śpiewa?” Ptaki w kulturze (Kraków, 2023)

Data: 10.08
Godz.: 14:00
Rodzaj: Pasmo Patrona
Tytuł: Drzewa i ptaki Juliana Przybosia
Aleksander Wójtowicz,
Edward Balcerzan
Miejsce: Scena główna