Andrij Saweneć

Andrij Saweneć – ur. w 1977 roku w Kornynie na Żytomierszczyźnie. Absolwent
Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki (1999;
filologie ukraińska i angielska) oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich
Uniwersytetów (2005). Jednocześnie doktoryzował się na KUL, gdzie teraz pracuje w
Katedrze Translatoryki i Języków Słowiańskich.
Opublikował monografię Поезія у перекладі: українська Шимборська (Lublin–Żytomierz
2006) oraz ponad 40 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych z dziedziny
literaturoznawstwa i translatoryki. Przełożył kilkanaście książek na język ukraiński: z
greckiego, z polskiego (m.in. Wisława Szymborska, Józef Czechowicz) i z angielskiego
(m.in. Ernest Hemingway i Salman Rushdie). Na język polski z ukraińskiego tłumaczył m.in.
teksty Mykoły Riabczuka oraz Worochtarium Oresta Drula, Jurija Andruchowycza i
Ołeksandra Bojczenki (Lublin 2019). Jest autorem antologii zawierającej wiersze 36 poetów
przełożone przez niego na ukraiński pt. Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o
Lublinie (Lublin 2017). Obecnie przygotowuje do druku ukraińskie wybory wierszy
Stanisława Barańczaka i Julii Hartwig. Redaguje serię wydawniczą „Wschodni Express”
Warsztatów Kultury w Lublinie i współorganizuje powiązany z nią cykl debat i spotkań (28
książek wydanych w latach 2014–2022).

Fot. Larysa Mironiec