Andrzej Jaroszyński

ur. 1947 w Lublinie. Absolwent anglistyki na UMCS, w latach 1970-1990 pracował w KUL, później wstąpił do polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej, pełniąc m.in. funkcję konsula RP w Chicago, radcy-ministra ambasady w Waszyngtonie, dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ, ambasadora w Norwegii i Islandii (2001-2005), dyrektora Departamentu Ameryki MSZ (2006-2008), ambasadora w Australii i Papui-Nowej Gwinei (2008-2013). Po przejściu na emeryturę kontynuuje pracę akademicką. Współautor tomu Polen i Norge bibliografi i utvalg (Oslo 2002), autor kilku haseł w Encyklopedii katolickiej i hasła „Poland” w Encyclopedia Britannica Yearbook (2006, 2007). Publikował m.in. w „Akcencie”, „The Chesterton Review”, „The Critic”, „Ethosie”, „Life Writing”, „Literaturze na Świecie”, „Pamiętniku Literackim”, „The Polish Review”, „Spotkaniach”, „Studiach Polonijnych”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „W drodze” oraz portalu Kultura Enter” i w pracach zbiorowych. Tłumaczenia z języka angielskiego ogłaszał w „Arce”, „Ethosie”, „Rocznikach Filozoficznych KUL” oraz „Zeszytach Naukowych KUL”. Przygotowuje książkę na temat wizerunków Polski i Polaków w powojennej prozie brytyjskiej. Członek Rady Programowej Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent. Uhonorowany m.in. Królewskim Norweskim Orderem Świętego Olafa (2007).  

Data: 02.08
Godz.: 15:30
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Na pograniczu narodów i kultur- 40 lat Akcentu
Bogusław Wróblewski,
Łukasz Janicki,
Andrzej Jaroszyński,
Piotr Biłos
Miejsce: Rynek Wodny w Zamościu