Andrzej Skrendo

Andrzej Skrendo (1970) – historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki. Autor m.in. książek Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji (2001), Przodem Różewicz (2012) oraz opracowania i wstępu do Tadeusz RóżewiczWybór poezji w serii „Biblioteka Narodowa” (2017). Zajmuje się literaturą nowoczesną (zwłaszcza poezją), a także teorią literatury: hermeneutyką, dekonstrukcją, konstruktywizmem. Członek Komitetu Redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”. Pracuje w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Niegdyś dziennikarz, prezes zarządu i redaktor naczelny Polskiego Radia Szczecin oraz kierownik Redakcji Literackiej II Programu Polskiego Radia.