Barbara Klicka

Urodzona 30 kwietnia 1981 r. w Płocku. Poetka i animatorka kultury. Od lat związana ze stołecznymi instytucjami kultury, zarówno publicznymi jak i trzeciego sektora. Zdarzało jej się bywać również redaktorką (na przykład kwartalnika „Cwiszn”), dramaturżką i autorką tekstów piosenek. Współtworzyła płytę „Czarny war” zespołu Pochwalone i Projekt Tajny Detektyw. Wydała „Nice” uhonorowane Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius w kategorii książka roku 2015 i nominowane do Nagrody Literackiej Gdynia oraz trzy książki z wierszami, w tym „Same same” – nominowane do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii książka roku 2012. W 2019 r. ukazał się jej debiut prozatorski pt. “Zdrój”.

Data: 06.08
Godz.: 16:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: I Spotkanie autorskie
Barbara Klicka,
Filip Zawada
Miejsce: Scena główna