Barbara Sadurska

Urodzona 4 grudnia 1974 w Brzesku– polska prawniczka, specjalistka prawa własności intelektualnej, pisarka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (2001) oraz Polonistyki (2000) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia podyplomowe „Prawo autorskie, prasowe i wydawnicze” ukończyła w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ (2006) oraz „Społeczeństwo informacyjne” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (2008). Szkła Trenerów (2009) i Szkoła Menedżerów Projektów Szkoleniowych (2011) – Wszechnica UJ. Szkoła Negocjacji – House of Skills (2012). W latach 2010-2015 publikowała artykuły popularnonaukowe w czasopiśmie „Know How”. Prowadzi szkolenia z prawa autorskiego oraz warsztaty kreatywnego pisania. 

fot. Aleksandra Zegarowska

Data: 06.08
Godz.: 18:30
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Spotkanie autorskie: Barbara Sadurska i Krystyna Bratkowska
Barbara Sadurska,
Krystyna Bratkowska,
Eliza Kącka
Miejsce: Szkoła