Beata Wolska

 

dr Beata Małgorzata Wolska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (rozprawa doktorska o twórczości literackiej Edwarda Balcerzana), absolwentka Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych User Experience Design na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Edytorskich w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, a także studiów podyplomowych Historia Sztuki i Współczesna Kultura Wizualna w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. 

Kierownik Działu Wydawnictw w latach 2008–2015, a od 2015 do 2022 adiunkt w Dziale Sztuki Europejskiej 1800–1945 w Muzeum Narodowym w Szczecinie (2015–2022). Kuratorka licznych wystaw, w tym Malczewscy. Figura syna; Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku oraz Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. W latach 2013–2019 kuratorka festiwalu Dni Kultury Żydowskiej „Adlojada”.   

Wykładowczyni projektowania i badania UX na kierunku Kognitywistka Komunikacji US (2019–2021) oraz na Akademii Sztuki w Szczecinie (od 2022). Projektantka i badaczka doświadzenia użytkownika w Asseco Poland S.A. (2013–2022) oraz w Tietoevry (od 2022). 

Autorka książek Nikt nie rodzi się strukturalistą. Twórczość literacka Edwarda Balcerzana, (Kraków 2017) i Malczewscy. Figura syna / The Son Figure (Szczecin 2017). Współautorka publikacji: Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie (kat. wyst., Bornholms Kunstmuseum 6.12.2020–18.04.2021, Muzeum Narodowe w Szczecinie 4.06.2021–14.11.2021, Bornholm–Szczecin 2021) oraz Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie (kat. wyst., Bornholms Kunstmuseum 6.12.2020–18.04.2021, Muzeum Narodowe w Szczecinie 4.06.2021–14.11.2021, Bornholm–Szczecin 2021). 

Redaktorka tomów zbiorowych między innymi Czesław Miłosz i rewolucja (współredakcja J. Madejski, U. Bielas-Gołubowska, Szczecin 2011), Stefan Flukowski i kult nowoczesności (współredakcja J. Madejski, Szczecin 2015) oraz wszystkich – będących pokłosiem festiwalu „Adlojada”.

Data: 04.08
Godz.: 13:45
Rodzaj: Pasmo Patrona
Tytuł: Przyboś miłosny
Beata Wolska,
Edward Balcerzan,
Joanna Grądziel-Wójcik
Miejsce: Zamojska Akademia Kultury