Bohdan Zadura

Bohdan Zadura – ur. 1945 w Puławach. Poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz liryki anglojęzycznej,
węgierskiej i ukraińskiej. Autor ponad dwudziestu tomów poetyckich, od debiutanckiego W krajobrazie z
amfor (1968) po najnowsze Kropka nad i (2014), Już otwarte (2016), Po szkodzie (2018), Sekcja zabójstw

(2020), Puste trybuny (2021). Opublikował też kilka powieści, zbiorów opowiadań i książek krytyczno-
literackich. Przez 25 lat współredagował kwartalnik „Akcent”. W latach 2004-2020 redaktor naczelny

miesięcznika „Twórczość”. Jest współzałożycielem (1994) i wiceprezesem Wschodniej Fundacji Kultury
„Akcent”. Z języka ukraińskiego przetłumaczył m.in. książki Dmytra Pawłyczki, Jurija Andruchowycza,
Serhija Żadana, Andrija Bondara, Wasyla Machny, Ostapa Sływynskiego, Natałki Biłocerkiweć, Andrija
Lubki, Hałyny Kruk, Dzwinki Matijasz i ogłosił antologie liryki ukraińskiej Wiersze zawsze są wolne
(2004, 2009) oraz 100 wolnych wierszy z Ukrainy (2022). Publikował także liczne przekłady z języków
angielskiego i węgierskiego. Laureat m.in. Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Hryhorija
Skoworody (2014), Nagrody im. C.K. Norwida (2015), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za
całokształt twórczości (2018), węgierskiej Nagrody im. Gábora Bethlena (2013). Otrzymał także wiele
wyróżnień i odznaczeń, np.: Krzyż Rycerski Orderu Republiki Węgierskiej (2001), Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski (2005); Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2015).

Fot. Marek Zadura