Daniel Cichy

dr Daniel Cichy – muzykolog, publicysta muzyczny, menadżer kultury i wydawca. Studiował
muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Ruprecht-Karls-Universität w
Heidelbergu. Przez wiele lat związany z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w
Cieszynie oraz Instytutem Muzykologii UJ. Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson
Musicology Award, stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung,
tygodnika „Polityka” i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Oprócz działalności naukowej, Daniel
Cichy prowadził czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Współpracował z
„Tygodnikiem Powszechnym”, „Ruchem Muzycznym”, Drugim Programem Polskiego Radia
oraz Radiem Kraków; publikował eseje i teksty krytyczne w prasie polskiej („Glissando”,
„Didaskalia”, „Teatr”) i zagranicznej („Neue Musikzeitung”, „MusikTexte”, „Neue Zeitschrift für
Musik”). W styczniu 2013 roku został redaktorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego, a od stycznia 2017 roku zajmuje stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego
tej Oficyny. Odpowiada m.in. za realizację projektu „100 na 100. Muzyczne dekady
wolności”, największego muzycznego projektu wolnej Polski, przygotowywanego w ramach
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest współautorem założeń
programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej”, którego celem jest upowszechnianie muzyki
polskiej XIX wieku oraz licznych przedsięwzięć wydawniczych, fonograficznych,
edukacyjnych, artystycznych i promocyjnych. Od 2020 r. jest członkiem Rady Polskiej Izby
Książki. W maju 2021 roku objął stanowisko redaktora naczelnego „Ruchu Muzycznego”.