Prof. Danuta Kępa-Figura

Danuta Kępa-Figura  

Profesor UMCS, pracownik Katedry Dziennikarstwa Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik sekcji „Język w mediach” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek prezydium Commission for Slavic Media Linguistics przy The International Committee of Slavists, autorka i współautorka blisko 80 publikacji, w tym książek „Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), „Kategoryzacja w komunikacji językowej (na przykładzie leksemu ptak)” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007) i serii wydawniczej „Współczesne Media” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009-2020). Badaczka multimodalnych przekazów zapośredniczonych medialnie przyjmująca perspektywę komunikologiczną, mediolingwistyczną, lingwistyki kulturowej, pragmalingwistyczną i genologiczną. 

Ceniona i doświadczona wykładowczyni akademicka, autorka szkoleń dotyczących komunikacji masowej i interpersonalnej, kultury języka – poprawności, pragmatyki, etyki i estetyki komunikacji, retoryki i komunikacji medialnej. 

Prywatnie miłośniczka zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego.