Dawid Keller

dr Dawid Keller – historyk, kierownik działu Naukowo-Badawczego Muzeum
Hutnictwa w Chorzowie, wcześniej pracownik Muzeum w Rybniku (2005-2018),
Muzeum Śląskiego (2018-2020) oraz Muzeum w Chorzowie (2020-2021). Badacz
dziejów Górnego Śląska, zwłaszcza w XX w.. Badacz historii transportu w Polsce.
Autor i redaktor kilkunastu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów
naukowych, w szczególności „Kolej między wojnami” (Łódź 2016), „Z kart historii
powiatu rybnickiego" (red., Rybnik 2006), „Rybnik i powiat rybnicki w okresie II
wojny światowej" (wspólnie z B. Klochem, Rybnik 2009), „Dzieje kolei w Polsce"
(red., Rybnik 2012), „Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku" (red., Rybnik 2012,
wspólnie z B. Kalinowską-Wójcik). Wspólnie z M. Kapiasem redaktor naukowy serii
publikacji poświęconych dziejom kolei (m.in. „Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty
kolejowe w Polsce", Rybnik 2017; „Węgiel, stal, polityka, ludzie. Studia z dziejów
kolei na Śląsku", Rybnik 2018), wspólnie z T. Przerwą i B. Krukiem redaktor serii
publikacji z cyklu „A jednak kolej". Ostatnio opublikował m.in.: Polish State
Railways in 1945–1989 – A Research Contribution, „Studia Historiae Oeconomicae",
vol. 39, no.1, 2021, pp. 216-249. https://doi.org/10.2478/sho-2021-0009. Autor
scenariuszy wystaw muzealnych, koordynator muzealnego pokoju zagadek
„Skrytka powstańców” towarzyszącego wystawie „Niezapomniane. Kobiety w
czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku” (autorstwa Pawła Parysa) w
Muzeum Śląskim.