Emil Pasierski

Emil Pasierski (1979) – historyk literatury polskiej XX wieku, redaktor. Edytor pism Czesława Miłosza, publikował m.in. w „Zeszytach Literackich” i „Archiwum Emigracji”. Autor książki Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe (2011). Ostatnio wydał dwa woluminy Rozmów zagranicznych noblisty (2017, 2019) i opracował tom Czesław Miłosz. Bibliografia przedmiotowa 1932–2020 (2020). Zajmuje się przygotowaniem do druku korespondencji Czesława Miłosza z Tadeuszem Różewiczem.