Ewa Lipska

Data: 06.08
Godz.: 19:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Wieczór poezji
Ewa Lipska
Miejsce: Scena główna