Grzegorz Gauden

Dziennikarz prasowy i radiowy, w latach 2004–2006 redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita, a w latach 2008–2016 dyrektor Instytutu Książki. Ukończył w 1975 r. studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był działaczem i dziennikarzem Solidarności w Poznaniu, redaktorem naczelnym dziennika Wiadomości Dnia, a także Obserwatora Wielkopolskiego (tygodnika zarządu Regionu Wielkopolska związku). Został internowany 13 grudnia 1981 r. W latach 1984–1993 przebywał na emigracji w Szwecji. Studiował na Uniwersytecie w Lund, organizował szwedzki Komitet Poparcia Solidarności. Od 1989 r. zaczął publikować w prasie krajowej, m.in. we Wprost. Po powrocie do Polski był wydawcą prasy. Od 1995 r. pozostawał związany z norweskim koncernem prasowym Orkla Media. W 1999 r. został prezesem zarządu spółki Presspublica. W 2012 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor książki Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918 (2019, wyd. Universitas).

Data: 11.08
Godz.: 18:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: V Spotkanie autorskie
Grzegorz Gauden
Miejsce: Synagoga w Zamościu