Grzegorz Uzdański

Data: 08.08
Godz.: 16:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: I Spotkanie autorskie
Grzegorz Uzdański
Miejsce: Scena główna