Halina Pelcowa

Prof. dr hab. Halina Pelc (publikuje jako Halina Pelcowa) – językoznawca. Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Szczebrzeszynie i filologii polskiej na UMCS. Zawodowo związana z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletni  kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii, a w latach 2005-2012 prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS. Wypromowała kilku doktorów i ponad 300 magistrów filologii polskiej.

Jest członkiem Komisji Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów, Komitetu Językoznawstwa PAN, Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN, Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie

Zainteresowania naukowe: dialektologia, historia języka, socjolingwistyka, etnolingwistyka, historia mówiona, polszczyzna potoczna, a także szeroko rozumiana problematyka regionalna, w tym język i kultura regionu lubelskiego. 

Autorka 13 książek i ponad 200 artykułów naukowych, w tym  m. in. książek: Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny (2001) i Słownik gwar Lubelszczyzny, tomy I–X (2012-2022). Kierownik realizowanego grantu NPRH pt.: „Regionalne dziedzictwo językowe Lubelszczyzny o charakterze etnicznym: Słownik gwar Lubelszczyzny (tomy VI-XII) z dokumentacją leksykograficzną, kartograficzną, ikonograficzną i dźwiękową” (lata 2018-2023). Recenzentka książek, artykułów i projektów naukowych NPRH i NCN, a także recenzentka w awansach profesorskich, przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Bierze udział w ogólnopolskich  i  ogólnosłowiańskich programach naukowych z zakresu dialektologii, socjolingwistyki i etnolingwistyki.