Ilona Copik

Ilona Copik, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, edukatorka i animatorka kultury, prowadzi badania z zakresu kina polskiego, antropologii filmu i mediów, edukacji medialnej, kultury regionalnej. Autorka książek: Pomiędzy Gliwicami a Glewitz. Przestrzeń kulturowa miasta w pisarstwie Horsta Bienka (2013); Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk (2017).