Ilona Wiśniewska

Data: 10.08
Godz.: 12:30
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: II Spotkanie autorskie
Ilona Wiśniewska
Miejsce: Scena nad rzeką