Inga Iwasiów

Profesorka literaturoznawstwa,  krytyczka literacka, prozaiczka, publicystka, aktywistka. Pracuje i mieszka w Szczecinie  Od 1999 roku do momentu zamknięcia pisma w 2012 roku redaktorka naczelna Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogranicza”.  Autorka nominowanej do Nagrody Literackiej Nike powieści „Bambino”, traktującej o tożsamości i przesiedleniach w powojennym świecie.  Badaczka literatury XIX, XX i XXI wieku, teoretyczka feminizmu i gender, członkini Rady Doskonałości Naukowej, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Polskiego PEN Klubu oraz Unii Literackiej. Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”  

 Autorka m. in. monografii naukowych “Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego” (Szczecin 1994); rozprawy o prozie Leopolda Tyrmanda “Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda” (Szczecin 2000); Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku” (Szczecin 2013). „Odmrażanie. Literatura w potrzebie” (Szczecin 2020). Esejów: „Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie” (Warszawa 2004, wyd. II 2008), „Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania” (Szczecin 2004); „Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj” (Kraków 2002). Zbiorów  wierszy „Miłość” , Szczecin 2000) i „39/41” (Szczecin 2004). Opowiadań „Smaki i dotyki” (Warszawa 2006, wyd. II,  2014) oraz powieści  „Bambino” (Warszawa 2008, Wyd. II, 2015), „Ku słońcu”  (Warszawa 2010, wyd. II, 2015), “Na krótko” (Warszawa 2012), „W powietrzu” (Warszawa 2014), „Pięćdziesiątka” (Warszawa 2015),  „Kroniki oporu i miłości”  (Warszawa 2019). Zbioru felietonów „Blogotony” (Warszawa 2013) oraz książki autobiograficznej „Umarł mi. Notatnik żałoby” (Wołowiec 2013).  W 2017 roku na deskach Teatru Współczesnego w Szczecinie odbyła się prapremiera sztuki „Dziecko” w reż. Martyny Łyko, przygotowanej także w 2018 roku dla Teatroteki przez Barbarę Białowąs. W 2020 ukazał się zbiór esejów pisanych w czasie lockdownu: Odmrażanie. Literatura w potrzebie” (Szczecin 2020).  

zdj. Malina Majewska