Irina Lappo

Irina Lappo — doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny UMCS w Lublinie), teatrolożka, tłumaczka, etnolingwistka. Zainteresowania naukowe: najnowsza dramaturgia białoruska, współczesny dramat polski, historia teatru rosyjskiego, recepcja teatralna, etnolingwistyka, teoria i praktyka przekładu. . Autorka monografii Mrożek à la russe (2007), Czechow w teatrze polskim (2010). Współautorka książki Generacja RU białoruskiego dramatu. Kontekst — tendencje — indywidualności (2020). Redaktorka tomu Szkice o najnowszym teatrze białoruskim (2010-2020) (2023):  Autorka artykułów, esejów, recenzji, wywiadów  opublikowanych m. in. w „Akcencie”, “Dialogu”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Teatrze”. W latach 2014-2018 redaktor językowy czasopisma „Nowaja Polsza”. Kuratorka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego BLISKI WSCHÓD.

Data: 05.08
Godz.: 16:00
Rodzaj: Pasmo „Po sąsiedzku”
Tytuł: Białoruś
Paweł Passini,
Andrej Chadanowicz,
Irina Lappo
Miejsce: Scena główna