Iwona Hofman

 

 

Iwona Hofman – ur. 1960 w Lublinie. Profesor nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach. Kierownik Katedry Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Od 2019 r. dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 r., koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się także: problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teoria gatunków dziennikarskich, dydaktyka dziennikarska, dziennikarstwo poważne. Jest autorką 16 monografii, m.in.: Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury” (2003) oraz Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury” (2009), ogłosiła ok. 270 artykułów naukowych, pod jej redakcją ukazały się 38 tomów monograficznych (w tym szczególnie ważna dla lubelskiego medioznawstwa seria Współczesne media), a z Leopoldem Ungerem Teczki Giedroycia (2010). Realizowała kilka wieloletnich projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, sekretarza Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przewodniczącej Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera. Jest m.in. członkiem Rady Doskonałości Naukowej, przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, przewodniczącą Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN. W 2021 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. W 2010 r. uzyskała tytuł Kobiety Roku w kategorii nauka przyznawany przez Kongres Kobiet. Odznaczona m.in. Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin i Medalem 550.lecia Województwa Lubelskiego.

Data: 07.08
Godz.: 18:00
Rodzaj: Pasmo „Po sąsiedzku”
Tytuł: Ukraina
Mykola Riabchuk,
Natałka Biłocerkiweć,
Andriy Lyubka,
Iwona Hofman
Miejsce: Scena główna