Iwona Hofman

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Politologii UMCS, kierowniczka Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, profesorka Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnavie i ekspertka Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.
Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 r., koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i Kultury. Autorka monografii: Dwugłos o Peerelu. Dzienniki Stefana Kisielewskiego i Mariana Brandysa (2000 r.), Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej Kultury (2001 r.), Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej Kultury (2003 r.), Szkice o paryskiej Kulturze (2004 r.), Polityka, media, społeczeństwo. Studia i szkice (2007 r.). Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2019-2022. Laureatka nagród: Medal Edukacji Narodowej (2013 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (2011 r. ), Tytuł Kobiety Roku w kategorii Nauka przyznawany przez Kongres Kobiet (2010 r.), Brązowy Krzyż Zasługi (2007 r.).

Data: 06.08
Godz.: 10:00
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowa z Iwoną Hofman o redaktorze Jerzym Giedroyciu i Kulturze Paryskiej
Iwona Hofman,
Paweł Rodak,
Andrzej Peciak
Miejsce: Scena główna