Izolda Kiec

Urodzona 16 grudnia 1965 w Poznaniu – literaturoznawczyni, teatrolożka, kulturoznawczyni. Zajmuje się literaturą (głównie poezją) i teatrem (popularnym i emigracyjnym) XX wieku oraz badaniem form popularnych (przede wszystkim kabaretem, piosenką i musicalem) oraz metodologią badań kultury popularnej. Inspiruje ją krytyka feministyczna, gender studies i szkoła nowej krytyki, zwłaszcza metoda tzw. bliskiego czytania. Jest autorką następujących książek autorskich: Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość (1994), Halina Poświatowska (1997), Teatr służebny polskiej emigracji. Z dziejów idei (1999), Złodzieje szczęścia, czyli Agnieszki Osieckiej sposób na życie (2000), Wyprzedaż teatru w ręce Błazna i Arlekina czyli o kabarecie (2001), W kabarecie (Wrocław 2004), W szarej sukience? Autorki i wokalistki w poszukiwaniu tożsamości (2013), Historia polskiego kabaretu (2014), Czy chce pan być powieszony w sympatycznem towarzystwie? Czyli poznańskie kabarety artystyczne dwudziestolecia międzywojennego (2015). Jest edytorką poezji Zuzanny Ginczanki; w 1991 roku opublikowała jej wybór wierszy pt. Udźwignąć własne szczęście, w 2014 roku pełną edycję twórczości pt. Wiersze zebrane. W 2014 roku założyła Fundację Instytut Kultury Popularnej, której jest prezeską i w ramach której współtworzy m.in. projekt Archiwum Kultury Popularnej, jest redaktorką naczelną rocznika „Studia z Kultury Popularnej” oraz redaguje serię wydawniczą Wielkopolskie Mikrohistorie.

  

fot. Adrian Wykrota

Data: 06.08
Godz.: 16:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Spotkanie autorskie: Izolda Kiec
Izolda Kiec,
Paulina Małochleb
Miejsce: Scena główna