Jakub Nowak

Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się teoriami komunikowania i mediów, w szczególności: kulturami popularnymi online; nowymi wzorcami aktywności obywatelskiej online; zmianami na rynkach medialnych wywołanymi procesami konwergencji mediów; mediami alternatywnymi.

Data: 09.08
Godz.: 12:00
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowy o języku: język Internetu
Marcin Łokaj,
Jakub Nowak
Miejsce: Scena nad rzeką