Jan Lewandowski

Urodzony w 1944 roku, historyk, były dyrektor Instytutu Historii UMCS, specjalizujący się w problematyce dwudziestowiecznej historii Polski, Europy Środkowej i krajów bałtyckich, a także skupisk polskich na emigracji, stały współpracownik „Akcentu”wykładowca historii i literatury polskiej na Uniwersytecie w Tartu (Estonia) w latach 1996-1998 i Uniwersytecie Pedagogicznym w Tallinie w 1998 r. Współzałożyciel Komisji Historycznej przy Lubelskim Oddziale PAN (2003)W Polskim Towarzystwie Studiów Żydowskich – członek założyciel (1995) i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego (1998-2004), w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie – członek Rady Naukowej (2003-2012). Autor ponad 300 publikacji naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, w tym książek: Królestwo Polskie pod okupacją austriacką (1980), Polacy w Szwajcarii (1981), Królestwo Polskie wobec Austro-Węgier 1914-1918 (1986), Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772-1875 (1996), Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX w. (współautor1999), Estonia (2001), Historia Estonii (2002). Otrzymał m.in. kilka nagród ministrów szkolnictwa wyższego w latach 1981 – 2004, Order Białej Gwiazdy V kl. (Estonia 2002), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), medal „Mickiewicz-Puszkin” (2007). 

Data: 05.08
Godz.: 17:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: “W kręgu Akcentu”- 40 lat
Bogusław Wróblewski,
Jarosław Wach,
Monika Adamczyk-Garbowska,
Jan Lewandowski
Miejsce: Scena główna