Jan Stolarczyk

Jan Stolarczyk (1947) – redaktor i edytor; długoletni redaktor naczelny Wydawnictwa Dolnośląskiego (1987–2007). Przez wiele lat był recenzentem literackim miesięcznika „Odra”. Przyjaciel Tadeusza Różewicza, sekretarz, edytor i wydawca jego twórczości. Obecnie jest kuratorem spuścizny pisarskiej Tymoteusza Karpowicza. Mieszka we Wrocławiu.