Janusz Drzewucki

Janusz Drzewucki (urodzony w 1958 roku w Kruszwicy) – poeta, krytyk literacki, wydawca, członek PEN Clubu, SPP oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarz „Rzeczpospolitej” (1993-2005), redaktor naczelny Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik (2005-2012). Od 1996 roku redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość”. Od 2013 roku pracuje na rzecz Biblioteki Narodowej.  

Za zbiór wierszy „Ulica Reformacka” (1988) uhonorowany został Nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Autor tomów poezji: „Starożytny język” (1989), „Podróż na południe” (1995), „Światło września” (1998), „Dwanaście dni” (2013), „Rzeki Portugalii” (2016) oraz książek krytycznoliterackich: „Chaos i konwencja” (1988), „Smaki słowa” (1999), „Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie” (2004), „Stan skupienia. Teksty o prozie” (2014), „Charakter pisma” (2015), „Środek ciężkości” (2016), „Obrona przypadku. Teksty o prozie 2” (2018), a także książki prozatorskiej „Życie w biegu” (2015). W roku 2017 wydał we własnym opracowaniu tom Tadeusza Różewicza „Wiersze i poematy z «Twórczości» (1946-2005)” oraz „Wiersze wybrane” Bogdana Ostromęckiego. Ostatnio ogłosił książki: „Lekcje u Różewicza. Teksty krytycznoliterackie i osobiste” oraz „Muzyka sfer. Teksty o poetkach i poetach”. Laureat Nagrody Krytycznoliterackiej im. Kazimierza Wyki (2020).  

W latach 2015-2020 członek i przewodniczący jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, od 2017 członek jury Nagrody im. Marka Nowakowskiego.