Jerzy Jarniewicz

Data: 10.08
Godz.: 17:30
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: V Spotkanie autorskie
Jerzy Jarniewicz
Miejsce: Scena nad rzeką