Joanna Grądziel-Wójcik

fot. Adrian Wykrota

Prof. dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik – literaturoznawczyni, polonistka, profesorka nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Literatury XX w., Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią literatury XX i XXI w., w szczególności poezją nowoczesną, a także problematyką teoretycznoliteracką dotyczącą metarefleksji, interpretacji i wersyfikacji. Jej zainteresowania skupiają się na tendencjach rozwojowych współczesnej twórczości kobiet i indywidualnych projektach poetyckich, zwłaszcza w ujęciu tematologicz­nym. Jest autorką sześciu monografii naukowych, m.in. „Drugie oko” Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej (Poznań 2010), Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku (Kraków 2016) oraz Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku (Poznań 2016). Zrealizowany pod jej kierunkiem projekt grantowy Stulecie poetek polskich. Przekroje – tematy – interpretacje przyniósł pionierską w Polsce publikację poświęconą twórczości poetyckiej kobiet XX i XXI w. (Kraków 2020).

Data: 04.08
Godz.: 13:45
Rodzaj: Pasmo Patrona
Tytuł: Przyboś miłosny
Beata Wolska,
Edward Balcerzan,
Joanna Grądziel-Wójcik
Miejsce: Zamojska Akademia Kultury