Joanna Kuciel-Frydryszak

Data: 11.08
Godz.: 15:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: III Spotkanie autorskie
Piotr Bartnik,
Joanna Kuciel-Frydryszak
Miejsce: Rynek Wodny w Zamościu