Joanna Mueller

Data: 09.08
Godz.: 14:30
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowy o literaturze: premiera dziennika Anny Świrszczyńskiej
Maciej Libich,
Joanna Mueller
Miejsce: Scena główna