Joanna Piechura

Joanna Piechura (ur. 1998) – tłumaczka, krytyczka, redaktorka Magazynu „Wizje”. Absolwentka anglistyki i polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się humanistyką środowiskową i nurtami awangardowymi XX wieku. Ostatnio współtłumaczyła antologię nowej poezji amerykańskiej „Odmiany łapania tchu” (2022). Mieszka w Warszawie.