Józef Franciszek Fert

Urodzony 7 lipca 1945 w Korytnicy – polski polonista, historyk literatury, poeta, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badacz twórczości Cypriana Norwida, tekstolog i edytor. Studiował filologię polską na KUL i UMCS. W 1969 otrzymał tytuł magistra (na seminarium prof. Czesława Zgorzelskiego), a w 1978 stopień naukowy doktora (seminarium prof. Stefana Sawickiego, promotor – prof. Maria Grzędzielska). W latach 1968–1969 był pracownikiem redakcji Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL. Od 1970 do 1990 pracował jako nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie. Działacz “Solidarności” – przewodniczący sekcji nauczycielskiej “Solidarność” i wiceprzewodniczący NSZZ “S” we Włodawie. Założyciel Rady Oświaty i Wychowania, zdelegalizowanej w stanie wojennym. Internowany w okresie od 13 grudnia 1981 do 10 lutego 1982 w więzieniach w Chełmie i Włodawie. Od 1983 sekretarz redakcji czasopisma “Studia Norwidiana” i członek redakcji “Dzieł wszystkich Norwida”. Pracownik naukowo-dydaktyczny KUL od 1985 (od 1989 jako pracownik etatowy): początkowo w Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Twórczością Norwida, następnie ­na polonistyce KUL. W latach 1994–1996 pracował jako adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej KUL, od 1996 kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa. Habilitował się na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w 1993. W latach 1994–1999 kierownik Sekcji Filologii Polskiej KUL (od 1998 jako profesor nadzwyczajny KUL), w latach 1999–2000 prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i członek Senatu Akademickiego KUL. W latach 2002–2006 kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida. W latach 2004–2012 prorektor KUL. W 2005 otrzymał tytuł naukowy profesora, a w październiku 2006 profesora zwyczajnego. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2005), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ­– prezes Lubelskiego Oddziału SPP (2002–2004). 

Data: 02.08
Godz.: 17:00
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Teatr poezji – Norwid
Jarosław Gajewski,
Józef Franciszek Fert
Miejsce: Rynek Wodny w Zamościu