Justyna Bargielska

Urodzona 7 lipca 1977 – polska poetka i pisarka.
Publikowała w wielu pismach literackich, m.in. w „Odrze”, „Ha!arcie”. Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, język słoweński i język bułgarski. Laureatka III edycji konkursu poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego (2001) i nagrody specjalnej VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina (2002). W 2010 roku za tomik Dwa fiaty otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia. Za swój prozatorski debiut Obsoletki (2010) otrzymała nominację do Paszportów Polityki oraz Nagrodę Literacką Gdynia. Książka ta znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike 2011. Poetka projektu Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografię.W 2013 za Bach for my baby została nominowana do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. W 2014 nominowana do Nagrody Literackiej Nike za Małe lisy a w 2020 do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” za Dziecko z darów. Felietonistka miesięcznika „Znak” i „Ruchu Muzycznego”.

fot. Rozalia Furgał