Karol Samsel

Karol Samsel (ur. w 1986 r.) – poeta, prozaik, krytyk literacki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii. Zastępca Dyrektora w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu i kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Współredaktor Pism wybranych Cypriana Norwida (2021). Wydał tomy: Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu (2015); Inwalida intencji. Studia o Norwidzie (2017), (razem z Wiesławem Rzońcą) Norwid Gomulickich (2021), a także Norwid. Formy odczytywania (2022). Współredagował tomy studiów: Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin (2015), Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszwskiego wobec romantyzmu (2018),  Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty (2019), Dramat słowiański: próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje i (re)lektury (2021), Towianizm. Fenomen i dziedzictwo (2023) oraz „Atrium spraw”… Antologia tekstów o teatrze i dramacie Cypriana Norwida (2023). Swoje artykuły drukował m.in. w „Studiach Norwidianach”, „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwo”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstualiach” oraz „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”. Autor tomów wierszy (Z domami ludzi, 2017, Fitzclarence, 2022, Choroba Kolbego, 2023), poematu Autodafe oraz powieści Niemożliwość Piety.

 

Data: 08.08
Godz.: 14:00
Rodzaj: Pasmo Patrona
Tytuł: Julian Przyboś i jego awangardy
Karol Samsel,
Tomasz Mizerkiewicz
Miejsce: Scena główna
Data: 09.08
Godz.: 14:00
Rodzaj: Pasmo Patrona
Tytuł: Julian Przyboś – poeta naszych czasów
Julia Przyboś,
Tomasz Mizerkiewicz,
Karol Samsel,
Edward Balcerzan
Miejsce: Scena główna