Krzysztof Varga

Data: 08.08
Godz.: 17:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: II Spotkanie autorskie
Krzysztof Varga
Miejsce: Scena główna