Józef Hen

Urodzony w Warszawie w 1923 r. Pisarz i publicysta, dramaturg, reportażysta, scenarzysta filmowy. Jako dziesięcioletni chłopiec napisał do pisma Mały Przegląd prowadzonego przez Janusza Korczaka. Do wojny opublikował tam 14 artykułów nazywanych “listami”, zyskał status stałego współpracownika pisma. Po wojnie, po powrocie do kraju, Józef Hen był redaktorem tygodnika Żołnierz Polski. Jego debiutem książkowym był Kijów-Taszkient-Berlin. Dzieje włóczęgi, na który złożyły się wspomnienia wcześniej drukowane w wymienionym powyżej czasopiśmie. Wśród jego licznych dzieł można znaleźć m.in. powieść sensacyjną Twarz pokerzysty, historyczną Nikt nie woła, kryminalną Bruliony profesora T oraz biograficzną książkę Powrót do bezsennych nocy. Obok powieści, ważnym elementem dorobku pisarza są scenariusze, tworzone na kanwie własnych utworów, ale również polskiej prozy obyczajowej. Na podstawie jego scenariuszy nakręcono m.in. Życie Kamila Kuranta, Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem, Dzień rekrutaKrólewskie sny. Wyreżyserował filmy Weekend oraz Perły i dukaty. Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1998 r.). W listopadzie 2006 r. został odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2008 r. otrzymał nagrodę literacką im. Władysława Reymonta. W 2009 r. otrzymał Nagrodę Literacką m.st. Warszawy w kategorii Warszawski twórca. W 2002 r. otrzymał medal Zasłużony dla Tolerancji.

Data: 05.08
Godz.: 16:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: I Spotkanie autorskie
Józef Hen
Miejsce: Scena główna