Leszek Mądzik

Urodzony 5 lutego 1945 w Bartoszowinach na Kielecczyźnie polski scenograf i reżyser teatralny, malarz, fotograf, profesor sztuk plastycznych. studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także reżyserię na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, filii warszawskiej Akademii Teatralnej. W 1969 roku założył Scenę Plastyczną KUL, gdzie po roku zaczął wystawiać przedstawienia (pierwszym była oparta na scenariuszu Mądzika sztuka Ecce Homo wystawiona 24 marca 1970 roku). Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami teatralnymi w Polsce i na świecie m.in. z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1997 roku wyreżyserował swoją własną sztukę Pętanie na potrzeby Teatru Telewizji. Był tam też autorem scenariusza i scenografii. Od 2006 roku stale publikuje na łamach kwartalnika literackiego „Akcent” felietony, które zostały zebrane w książce Obrazy bez tytułu (Lublin 2012). 

fot. Marek Skowronek

Data: 05.08
Godz.: 20:30
Rodzaj: Spektakl
Tytuł: “Tęskno mi Panie…” – widowisko poetyckie
Leszek Mądzik,
Dariusz Chojnacki,
Dariusz Kowalski,
Dominika Ostałowska
Miejsce: Scena główna
Data: 05.08
Godz.: 18:30
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Leszek Mądzik: 50 lat pracy twórczej
Leszek Mądzik,
Katarzyna Stoparczyk
Miejsce: Cerkiew