Łukasz Janicki

ur. 1980 w Lublinie. Absolwent filologii polskiej UMCS, redaktor działu krytyki i eseistyki w kwartalniku literackim „Akcent”. Opublikował kilkadziesiąt tekstów krytycznoliterackich i literaturoznawczych. Wspólnie z Jarosławem Wachem zredagował tomy szkiców(Od)nowa – znowu – na nowo. Rekapitulacja (2012) oraz Opór – protest – wykroczenie (2015) po zorganizowanych przez nich interdyscyplinarnych konferencjach naukowychRedaktor książki autorstwa12 polskich księży zawierającej eseje napisane w odpowiedzi na przygotowaną przez niego ankietę Rysopis kapłana. Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI w. (2018)Wspólnie z Bogusławem Wróblewskim zredagował obszerną antologię Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka (2020). Uhonorowany m. in. Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2010), Medalem Unii Lubelskiej (2017), Dyplomem uznania województwa lubelskiego za szczególne zaangażowanie w rozwój kultury (2017) i Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego (2020). 

Data: 02.08
Godz.: 15:30
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Na pograniczu narodów i kultur- 40 lat Akcentu
Bogusław Wróblewski,
Łukasz Janicki,
Andrzej Jaroszyński,
Piotr Biłos
Miejsce: Rynek Wodny w Zamościu