Maciej Libich

Urodzony w 1996. Studiował filologie polską w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Jest krytykiem literackim; współzałożycielem i redaktorem kwartalnika „Wizje”. Współpracuje z „Literaturą na Świecie”, „Odrą”, „eleWatorem”, „Nowymi Książkami” i „Kontentem”. Publikował również w „Wakacie”, „Zeszytach Literackich”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Znaku”, „Ha!arcie”, „Kontakcie”, „Nowej Orgii Myśli” i innych. Zajmuje się polską diarystyką XX wieku. Został laureatem Diamentowego Grantu (2019). Mieszka na warszawskim Powiślu.

Data: 07.08
Godz.: 10:00
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowa z Pawłem Śpiewakiem o Annie Kamieńskiej
Paweł Śpiewak,
Maciej Libich,
Agnieszka Radzikowska
Miejsce: Scena główna