Małgorzata Koczon

Małgorzata Koczon – absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Wieloletnia pracowniczka Książnicy Zamojskiej. Obecnie dyrektorka Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.