Małgorzata Swędrowska

fot. archiwum prywatne

 

Małgorzata Swędrowska, trenerka, nauczycielka, autorka książek dla dzieci i publikacji dla nauczycieli, animatorka warsztatów literackich i spotkań z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Jest twórczynią koncepcji czytania wrażeniowego, czyli sposobu na inicjowanie spotkań czytelniczych, łączących przeżycie tekstu literackiego z ruchem, rytmem, rymem i emocjami. Czytanie wrażeniowe to budowanie więzi dorosłego-czytacza-opowiadacza-interpretatora książki z dzieckiem lub grupą dzieci. Zaproszenie małych odbiorców do współtworzenia klimatu czytania poprzez wspólne otwieranie lektury za pomocą „hasła”, dopowiadania wybranych słów oraz wyrażania siebie w mimice twarzy, integracyjnych tańcach i innych formach aktywności fizycznej. Jej książki wynikają z obserwacji dzieci i ich potrzeb, bo jak mówi Małgorzata Swędrowska „Jest tyle spraw, które my dorośli musimy opowiedzieć dzieciom, by umiały pięknie żyć w świecie wartości i poczuciu sensu, a jednym z narzędzi do takich opowieści jest właśnie książka”.