Marek Zagańczyk

Pisarz, eseista, wydawca, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Zeszyty Literackie. Jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. W latach 1989–1990 pracował w dziale kultury dziennika Obserwator. Od 1989 do 1991 r. był członkiem redakcji miesięcznika Teatr. Jest znawcą współczesnego życia literackiego i eseistyki, o których prowadził zajęcia (wyróżnione nagrodą rektora) w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Był odpowiedzialny edytorsko m.in. za korespondencję Jarosława Iwaszkiewicza i Pawła Hertza ogłaszaną na łamach Zeszytów Literackich; Portret młodego artysty. Listy Józefa Rajnfelda do Jarosława Iwaszkiewicza (wraz z Pawłem Hertzem); tom esejów Jana Kotta Nowy Jonasz i inne szkice. W redagowanej przez niego serii Podróże (Zeszyty Literackie) dotychczas ukazały się książki Ewy Bieńkowskiej, Wojciecha Karpińskiego, Claudio Magrisa, Sándora Máraiego, Pawła Muratowa, Jerzego Stempowskiego, Adama Szczucińskiego, Joanny Ugniewskiej, Tomasa Venclovy. Eseje, szkice literackie i recenzje Marka Zagańczyka można znaleźć w pismach: Kultura Niezależna, Teatr, Gazeta WyborczaZeszyty Literackie. Pisarz znany jest także jako maratończyk – zdobywca Korony Maratonów Polskich, uczestnik maratonów w Berlinie, Florencji, Monachium czy Paryżu.

Data: 05.08
Godz.: 14:30
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowy o literaturze: wokół twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Jacek Braciak,
Iwona Hofman,
Zdzisław Kudelski,
Marek Zagańczyk
Miejsce: Scena główna