Mateusz Antoniuk

 

dr hab. Mateusz Antoniuk, prof. UJ

Literaturoznawca, pracownik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Badań nad Procesem Twórczym. Kierował projektem badawczym „Archiwum Zbigniewa Herberta – studia nad dokumentacją procesu twórczego” (NPRH, 2014-2017). Stypendysta Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University (w ramach programu Fellowships for Visiting Postdoctoral Scholars, 2014), członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej serii konferencyjnej „Genesis – City – Year” i organizator edycji krakowskiej („Genesis – Cracow 2019. Genetic Criticism: from Theory to Practices”, czerwiec 2019, we współpracy z Institut des Textes et Manuscrits Modernes, Paryż). Redaktor czasopisma naukowego „Konteksty Kultury” oraz serii wydawniczej “Inventio. Antropologia tworzenia – krytyka genetyczna – interpretacja”.

Autor książek: Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym (wspólnie z Anną R. Burzyńską, Tomaszem Cieślakiem-Sokołowskim, Henrykiem Citko, Wojciechem Gruchałą, Kariną Jarzyńską, Marią Kalinowską, Elizą Kącką i Agnieszką Klubą, Kraków 2017); Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania (Kraków 2015); Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (Kraków 2009); Kultura małomówna Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia (Kraków 2006).


Opublikował kilkadziesiąt prac literaturoznawczych, m.in. na łamach „Tekstów Drugich”, „Pamiętnika Literackiego”, „Ruchu Literackiego”, „Przestrzeni Teorii”, „Wielogłosu” oraz „Textual Cultures”.

Edytor pism Czesława Miłosza (udział w opracowaniu trzech tomów publicystyki rozproszonej, ogłoszonych w serii „Dzieł Zebranych”) oraz Zbigniewa Herberta (inedita ogłaszane przez „Zeszyty Literackie”).
Zainteresowania: historia literatury polskiej XX wieku, krytyka genetyczna.

Data: 07.08
Godz.: 14:00
Rodzaj: Pasmo Patrona
Tytuł: „Urodzony do pługa – z nadmiaru Ziemi zostałem poetą”. Chłopskość Juliana Przybosia
Edward Balcerzan,
Mateusz Antoniuk
Miejsce: Scena główna