Mira Marcinów

Urodzona w 1985 w Szczecinku – polska filozofka i pisarka, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się filozofią psychiatrii i teorią szaleństwa, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa. Studiowała na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich z filozofii oraz z psychologii. Doktorat obroniła na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii. Pracuje w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Laureatka Nagrody Premiera za rozprawę doktorską, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego i Nagrody Jerzego Perzanowskiego oraz Stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców (2018). Nominowana do Poznańskiej Nagrody Literackiej – Stypendium im. S. Barańczaka (2019). Finalistka Nagrody Naukowej “Polityki” (2019). Inicjatorka „Radia Głosy”. Współorganizatorka Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych. Autorka tekstów m.in. na temat dziejów polskiej psychiatrii, melancholii, historii idei, szaleństwa literackiego, tańca, a także psychopatologii zwierząt.

Data: 08.08
Godz.: 11:30
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Spotkanie autroskie z Mirą Marcinów
Mira Marcinów,
Justyna Sobolewska
Miejsce: Scena główna