Paweł Rodak

Urodzony w 1967 – historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, badacz literatury i biografistyki emigracyjnej, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 2012-2016), wcześniej kierownik Zakładu Historii Kultury IKP (2009–2013). Dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojennego i diarystyki) oraz antropologią słowa w kulturze (przede wszystkim praktykami pisma i druku).

Data: 06.08
Godz.: 10:00
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowa z Iwoną Hofman o redaktorze Jerzym Giedroyciu i Kulturze Paryskiej
Iwona Hofman,
Paweł Rodak,
Andrzej Peciak
Miejsce: Scena główna